Forretningsbetingelser

Home > Forretningsbetingelser

Jobannonce: Hos DanJob kan du opslå jobannoncer, og freelance annonce hvor en ledig periode eller et job bliver annonceret. Alle love og regler skal være overholdt for det enkelte job - eller freelancer annonce, DanJob forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne annoncer der ikke overholder love eller regler.

Jobannonce periode: Jobannoncen er online til 2 måneder fra jobannoncen er oprettet, DanJob forbeholder sig retten til at nedtage jobannoncer når det skønnes at de ikke er relevante mere.

Priser: I 2019 frem til juni 2020 er det gratis at benytte DanJob's jobannonce og freelancer funktioner, det bliver særskilt oplyst hvad prisen er på en service hvis den ikke er gratis.

Betalingsbetingelser: Betaling med det samme eller netto kontant 30 dage fra fakturadato.

Reklamationer: Reklamationer skal fremsættes efter annoncens første visningsdag,en godtgørelse kan aldrig overstige det for annoncens aftalte beløb.

Rettigheder: DanJob har alle rettigheder til jobopslag eller freelancer stillinger der bliver slået op på hjemmesiden.

Ejerskab og brugsret: DanJob har alle rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med services og produkter. DanJob er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse brug af DanJob's services og produkter. Kunderne kan benytte DanJob's services og produkter, som det er aftalt mellem parterne. Kunderne er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, kunderne selv indsamler og den videre distribution af disse.